Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Contact Us :

DEWAN BANDARAYA KUCHING UTARA

Bukit Siol, Jalan Semariang Petra Jaya

93050 Kuching Sarawak


dbkuchannel
dbkuflickr
dbkufb
License Application RequirementsLicense Application Requirements

1.    Borang Permohonan yang lengkap diisi.

2.    2 keping gambar pemohon berukuran passport

3.    Salinan kad pengenalan pemohon

4.    Pelan lokasi (Tempat)

5.    Pelan kedai (Susun atur kedudukan rak/kaunter/barangan)

6.    Sijil Menduduki Bangunan (Occupation Permit) atau surat kelulusan menduduki bangunan bagi pengubahsuaian struktur utama bangunan yang belum ada Occupation Permit.

7.    Salinan surat hak milik/cabutan sijil tanah/geran tanah jika pemohon adalah pemilik tanah atau perjanjian jual beli (Sale & Purchase Agreement)/Perjanjian sewa beli (Tenancy Agreement)

8.    Gambar premis pandangan dari luar, dalam tandas dan kawasan atau ruang yang berkaitan (setiap gambar hendaklah bersaiz 3R dan berwarna)

9.    Permit pemasangan papan iklan (Signboard)

10.  Pengesahan pendaftaran nama syarikat

11.  Salinan Ordinan Nama Perniagaan (Bab 64)

12.  Salinan Borang 1, Ordinan Perniagaan, Profesion & Pelesenan Perdagangan

13.  Salinan Borang 49, Akta Syarikat 1965 (Untuk Sendirian Berhad)

14   Salinan Borang 9, Akta Syarikat 1965

15.  Surat kelulusan tempoh sah dari Kementerian Kewangan