Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Hubungi Kami :

DEWAN BANDARAYA KUCHING UTARA

Bukit Siol, Jalan Semariang Petra Jaya

93050 Kuching Sarawak


dbkuchannel
dbkufb
DBKU Instagram
online visitor Pelawat Di Talian 45
total visitor Jumlah Pelawat 8,728,864
Lesen AnjingLesen Anjing

Keperluan Minimum untuk Permohonan Lesen Anjing
(Minimum Requirements for Dog License Application)


1. Pemohon (Applicant)
1.1 Persendirian (Individual)
1.1.1 Umur 18 tahun keatas. (18 years old and above)
1.1.2 Warga Sarawak (Sarawakian)
1.1.3 Jika bukan Warga Sarawak, Permit Kerja/Paspot diperlukan
(For Non-Sarawakian, Work permit/Passport is required).
1.2 Koperat / Firma / Persatuan dsb. (Corporation / Firm / Society, etc).
1.2.1 Korporat / Firma / Persatuan mestilah berdaftar dengan Lembaga Hasil
Dalam Negara (LHDN)/ Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) / Pejabat
Kewangan/ Pejabat Daerah/ Jabatan Pendaftaran Pertubuhan dsb.
(Corporation / Firm, etc must be registered with Inland Revenue Board (LHDN) /Malaysian Companies Commission (SSM) / Treasury Office / District Office / Registrar of Society, etc).
1.2.2 Mempunyai Lesen / Pendaftaran Perniagaan yang sah. (Possess a valid trade licence / registration).
1.2.3 Menamakan wakil kepada Korporat / Firma / Persatuan dsb..(Nominate a nominee to represent the Corporation / Firm / Society, etc).

2. Anjing (Dog)
2.1 Maksimum 3 ekor anjing bagi setiap harta tanah. (Maximum 3 dogs for each landed property).
2.2 Tiada sesiapa dibenarkan untuk memelihara lebih daripada satu ekor anjing jenis baka kecil di flat, rumah pangsa dan kondominium. (No person shall keep more than one small breed dog at flat, apartment & condominium).
2.3 Mendapat Kelulusan Jabatan Veterina untuk baka anjing terhad. Sila rujuk Lampiran B. (Veterinary Department approval is required for restricted dog breed (as per appendix B).

3. Keperluan Lokasi (Siting Requirement)
Tiada sesiapa dibenarkan memelihara lebih daripada satu ekor anijng jenis baka kecil di
flat, rumah pangsa dan kondominium, Kebenaran daripada pihak Pengurusan
adalah diperlukan. (No person shall keep more than one small breed dog at flat,
apartment & condominium. In addition, Management Corporation consent is required).

4. Lampiran Dokumen (Attachment Document)
4.1 Salinan Kad Pengenalan Pemohon ( Copy of Applicant Identity Card )
4.2 Gambar Muka Anjing & Seluruh Badan Anjing Berwarna (Dog Face & Full Body Picture
with Full Colour)
4.3 Salinan Laporan Pemeriksaan Anjing termasuk suntikan Rabies (Copy of Dog
Examination Report including Rabies Injection)

Klik di sini untuk Prosedur Permohonan Lesen Anjing